ඊළඟ බ්ලොග් සටහනකට පෙරවදනක් සමඟින් තවත් බොහෝ දෑ

අලුත්ම අලුත් උණු උණු ප්‍රවෘත්ති වටින් ගොඩින් ඇහෙනාතුරේ (ඇහෙන + අතරතුරේ) TV එක දැම්මේ නිළ වශයෙන් තහවුරු කරන ලද ( 😉 ) ප්‍රවෘත්ති මොනවාද කියලා දැනගන්නයි. චැනල් මාරු කරනාතුරේ සුදාරක‍ට වුනේ කබලෙන් ලිපට වැටෙන්නයි. එක චැනල්ලෙකක සින්දු කියනවා. ඒකේ තරඟකරුවෝ විනිසුරු උතුමන්ගේ රෙදි ගලවලා යන නිසාත්… ඒවා කොටු කොටු දාලා වහන්නැති නිසාත්… ටීක්! ටීක්!! ගාලා […]

තරු

උඩ බැලුවත් තරු බිම බැලුවත් තරු කොහෙ බැලුවත් තරු තරු පෙන්වන තරු රෑ පායන තරු ගී ගයනා තරු ලව් කරනා තරු අපි අඬවන තරු සෙවනැලි රන් තරු සුපිරි කොමඩි තරු අපි දිනවන තරු අප පරදන තරු බැටරි තියෙන තුරු credit තියෙන තරු බිල වැඩි වෙන තුරු තරු රජවන තුරු — හික්! මං මේ අද ඉස්කෝලේ […]