තිස්සමහාරාමයේ සිට ලියමි.

ඔන්න ඉතින් නිවාඩුවට පරණ යාළුවෝ කට්ටිය බලලා යන්නයි. තිස්ස පන්සලේ බෝධි පූජාවකටයි සහභාගී වෙන්න ඇති වෙච්ච ආශාව සන්සිඳුවාගන්න තිබ්බ ඕනෑකමයි නිසා මගේ උපන් ගම නොවුනාට, ඒ වගේ ගම වෙන තිස්සමහාරාමයට ආවා. තිස්ස පැත්තේ හරියට ඇවිදින්න මේ ලැබුණේ අවුරුදු දෙකකට විතර පස්සේ මං හිතන විදිහට. මීට කලින් දවසක ආවාත් එදා ඉන්න වුනේ දවසක් විතරයි ඒක නිසා […]

08.08.08ට පෙර

හෙට දිනය අප සියළුදෙනාටම සුවීශේෂී දවසක්. ‍නෑ, මම මේ කියන්නේ ඔලිම්පික් ගැන නෙවෙයි. මම මේ කියන්න හැදුවේ හෙට දිනයේ සිට ලංකාවේ සිනමාහල් ආක්‍රමණයට සූදානමින් සිටින අබා චිත්‍රපටිය ගැනයි. ඔව්! හෙට ඔබ මෙතෙක් බලා සිටි අබා චිත්‍රපටිය දිවයින පුරා ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ කරනවා. මාත් චිත්‍රපටිය බලන්න යන්නයි ඉන්නේ. බැලුවාට පස්සේ හොඳ නරක කියන්නම්. මේ චිත්‍රපටිය ගැන වැඩි […]