ඇයි Google ලංකාවට මෙහෙම කරන්නේ?

ඔව්, කතා දෙකක් නෑ දැනට ලෝකේ තියෙන හොඳම වෙබ් අඩවියයි Google කියන්නේ, භාවිතා කිරීමට පහසු, ඒත් සංකීර්ණ ක්‍රමලේඛණ යොදාගනිමින් නිමවා ඇති Google වෙබ් අඩවියෙන් ලබාදෙන සේවාවන් අතුරින්, Google Mail (GMail), Google Docs, Google Apps, Blogger වැනි ‍සේවාවන් වැදගත් වෙනවා. ඒ අතුරින් වෙබ් අඩවි නිර්මාණකරුවන්ට මුදල් ලබාදෙන (Google Adsense) සේවාවත් ඉතාම ජනප්‍රියයි. ඒත් වාර්තාවන විදිහට දැන් […]