සුදාරකට දහසයයි!

ඔන්න ඉතින් මම මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා අවුරුදු 16ක් නොදැනීම ගතවෙලා! ඉතින් මුලින්ම ස්තූතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අන්තර්ජාලයේ මුලින්ම සුබ පතපු සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයට හා SMS, E-Mail මඟින් සුබ පතපු අන්තර්ජාලයේ මිතුරන්ටත්. ඒ වගේම මට සුබ පතපු, සුබ නොපතපු, සුබ පතන්න අමතක වෙච්ච හැමදෙනාටම මේ අවස්ථාව කරගන්නවා මගේ බ්ලොග් අඩවිය සමඟ රැඳී සිටියාට ස්තූති කරන්න. ලාංකීය වර්තමාන […]

ඔබේම අන්තර්ජාල නිවහනක්!

කවුද අකමැති තමන්ගේම කියලා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරගන්න.  ලෝකයේ වෙබ් අඩවි අතුරින් තමන්ගේම කියලා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරගෙන් අන්තර්ජා‍ලයේ තමන්ගේම අනන්‍යතාවක් නිර්මාණය කරගැනීම තුලින් වාසි රැසක් හිමිවෙනවා. ඒ වගේම, සල්ලි හොයන්නත් පුළුවන් කියලා අමතක කරන්න එපා 😀 . අන්තර්ජාලයට මේ වන විට දිනෙන් දින තොරතුරු රාශියක් එකතුවෙනවා. මේ විනාඩිය තුලදීත් අන්තර්ජාලයට එක්වන දත්ත ප්‍රමාණය ගණනය […]