විවාහය

මාතෘකාවයි, බ්ලොග් අඩවියේ නමයි දෙක දැක්ක ගමන්ම මේක කියවන්න ආපු අයගෙ ඔළුවට එන්න ඇත්තෙ ඡන්ද බලය වත් තාම අතේ නැති මේ මනුස්සයට දැන්ම විවාහයක් ඔළුවට ගහල කියල වෙන්න ඕනෙ කියල මට 100%ක් විශ්වාසයි. නෑ. ඒක එහෙම නෙවෙයි. ඕක හරි ලස්සන මාතෘකාවක්. කතා වෙන්න දේවල් නම් එමටයි. මම මේ බැලුවේ ගොඩක් අය කැමතියි තමන්ගෙ විවාහය අමුතු […]

11.11.11 හා ර‍ටේ දියුණුවට හිට්ලර් ව‍ගේ කෙනෙක් අවශ්‍යද?

දැන් බලයි මේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. හරිනම් 08.08.08ට පස්සේ එන්න ඕනේ 09.09.09 වගේ එකක් නේ. මේ එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. මේක වෙනම දෙයක්. අපේ ඉද්දා ඉන්නේ මාත් එක්ක දැන් එකොළහේ පන්තියේ නේ. ඒ ව‍ගේම සිංහලෙන් බ්ලොග් ලියපු බුධාජීවත් ඉන්නේ එකොළහේ පන්තියේනේ. කොහොම කොහොමහරි අපේ ඉද්දා මගේ ඔළුවට වදින අළුත් සටහනක් දාලා තිබ්බා. ඒක තමයි… ලංකාවට හිට්ලර් […]