හැරී පෝටර් මීළඟ චිත්‍රපටිය

මේක තමයි අළුත්ම වින්දනීය ප්‍රවෘත්තිය. ලෝකය පුරා ජනාදරයට පාත්‍ර වූ කතා මාලාවක් වන හැරී පෝටර් ආශ්‍රයෙන් නිර්මාණය වන මීළඟ චිත්‍රපටිය වන Harry Potter And The Half Blood Prince චිත්‍රපටිය මේ වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ 21වන දිනයේ මහජන ප්‍රදර්ශනය විවෘත වන බව තමයි ආරංචි වන්නේ. මෙම චිත්‍රපටියේ අළුතින්ම ඔබට දැකගැනීමට ලැබෙන චරිතය වන මහාචාර්ය ස්ලග්හෝර්න් ලෙස ජිම් බ්‍රෝඩ්බෙන්ට් චිත්‍රපටියේ රඟදක්වනවා.

තවත් ප්‍රවෘත්ති තියෙනවා. හොඳ‍ හොඳ දේවල් එළිවෙන ජාමෙට කිව්වාලු…

යාවත්කාලීන කිරීම (2010.01.05)

කොහොමහරි මේ හැරී පෝටර් චිත්‍රපටිය නිකුත් වුනේ මුලින්ම නිවේදනය කරපු දිනයටත්, අවුරුද්දකට පස්සෙ. හරියටම චිත්‍රපටිය නිකුත් කළේ 2009 අවුරුද්දෙ ජුලි 15වෙනිදාවක.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: