මඩ ගැහිලි, බාල්දි පෙරලීම් පිරුණ මැරතන් චැ‍ට් කාමරයේ

නාට්‍යය වුනත් ගැටුම තමයි උච්ජතම අවස්ථාව කියලා තියෙන්නේ. ඔන්න අපේ චැට් රූම් එකේ මඩ වරුසාවයි. සින්දු ඇහිල්ලෙන් පටන් ගත්තු අවුල දැන් නම් උඩටම නැගලා වගේ. හික්! මේ මොනවා වුනත් විහිළුවට හොඳේ… මොනවා හරි වැරදි දෙයක් කියවුනානං සමාවෙන්ඩ ඕනේ! 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: