ඇඳුම් මාරුව 5

මටත් ඉතින් නිකන් ඉන්න බෑනේ. කොහොමහරි උණුසුම් වාතාවරණයෙන් මිදෙන්න ටිකක් cool theme එකක් දැම්මා. මේකට කලින් තිබ්බ Theme එක ටිකක් සංකීර්ණ වැඩියි කියලා හිතුනා ඒ වගේම කළු පසුබිමක සුදු පාට අකුරු කියවන්න අමාරුයි කියලත් හිතන නිසා, අළුත් ඇඳුමක් ඇන්දුවා. මේ තියෙන්නේ දිලිසි දිලිසි 😉 මොකද හිතන්නේ මේක හොඳයැ?

5 thoughts on “ඇඳුම් මාරුව

 1. Reply කාලිංග Aug 3,2008 10:57 pm

  ආ, මේක හොදයි, ඒත් widgets ලොකු වැඩියි වගේ නේද ? ඉසෙල්ලා එකේ අකුරු පැහැදිලි මදි තමයි.

 2. Reply කසුන් Aug 4,2008 7:32 am

  ආ ඔය තියෙන්නේ 🙂

 3. Reply මලින්ත Aug 4,2008 4:08 pm

  මේක එළ. කලින් එකේ කියවන්න අමාරු ගතියක් තිබ්බා. 🙂

 4. Reply Gaveen Aug 4,2008 5:39 pm

  This theme looks really good. You just have to fix the few widgets which are not configured, especially the social bar at the top and about/contact widget.

 5. Reply ප්‍රභාෂ්වර Aug 5,2008 6:18 pm

  මේ ඇඳුම නම් එළ. widget වල නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තමා අනික පොඩි ස්ක්‍රීන්වල බලන්න අපහසුයි. අවුලක් නෑ කලින් තිබ්බට වඩා ගති

Leave a Reply

%d bloggers like this: