මැරතන් දෙවැනි පැය

ඔන්න සිංහල බ්ලොග් මැරතන් දෙවැනි පැයත් පටන් ගත්තා. කට්ටිය දිගට හරහට “අත් දෙකෙන්ම” දුවනවා වගේ. මාර්ගය දෙපස මැරතන් බලන්න කට්ටිය පිරිලා බව මගේ බ්ලොග් අඩවියට පිවිසෙන පිවිසුම් ගණන දිහා බැලුවාම පේනවා. අපි දැන් පිවිසෙන්නේ මැරතන් දෙවැනි පැයට, මේ පැයේදී මා බලාපොරොත්තු වනවා.

  • වෙබ් අඩවි ප්‍රචාරණය පිළිබඳ සටහනක්
  • අළුතෙන්ම නිකුත් වන චිත්‍රපටියක් පිළිබඳ විස්තරයක්
  • ෆිල්ම් ෆෙයාර් සම්මාන උළෙල පිළිබඳ විස්තරයක්

ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින්, දිගටම සුදාරකගේ අන්තර්ජාල සටහන සමඟින් රැඳී සිටින්න.

Leave a Reply

%d bloggers like this: