කෙටි/නව කතාවකට මූල බීජයක්…

“උඹ ඒකිට ආදරෙයිද බං?” “ඔව්…” “උඹ ඒකි වෙනුවෙන් මැරෙන්න වුනත් ලෑස්තියිද බං?” “ඔව්…” “හරි. ම‍ට ඇත්තම කියපං…” “හරි. කියන්නම්.” “ඒකි උඹට මැරෙන්න කිව්වොත්, උඹ මැරෙනවාද?” “හ්ම්…” “මොකක්ද හ්ම්….?” “හ්ම්…” හ්ම් හ්ම් හ්ම්… රෑට බකමූණෝ කෑ ගහන්නේ ඔහොම. බක‍මූණොත් එක්ක එකතු වෙලා කෑ ගහන මගේ හදවත කෑ ගහන්නෙත් ඔහොම. ළඟදී අහවරයක් කරලා දාපු යුද්දේ නිසා මිනිස්සුන්ගේ […]