සා.පෙ සාපයක් නොවූ වගයි!

ඔන්න අපි සාමාන්‍ය පෙළ නීත්‍යානුකූලව අවසන් කරලා ඉවරයි!  මට මේ Post එක කොහෙන් පටන් ඇරගෙන කොහෙන් ඉවරකරන්නද කියලා හිතාගන්න බෑ. හරි, මෙහෙම පටන්ගමු. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට ලියපු හැටි ගැන අතීතාවර්ජනයක් කරලාම පටන්ගනිමුකෝ… ම්… මේ ගැන සටහනක් මම කලින් ලියලා ඇති මම සාමාන්‍යයෙන් නැවතිලා ඉන්නේ ඉස්කෝලේ ඉඳලා ඩොටේ (ඩොටේ කියන්නේ හුඟක් දුර, හද්ද පිටිසර) නිසා මේ […]