ලංකාවේ අධ්‍යාපනය – 2

ගයාන්ගේ අන්තර්ජාල වියමනේ ලංකාවේ අධ්‍යාපනය යන සටහන සහ මාගේ පෙර සටහන සමඟින් බැඳේ. ඇත්තටම මම සතුටු වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් බ්ලොග් අතර කතිකාවතක් විවෘත වීම පිළිබඳව. මුලින්ම ඔබට ස්තූතිවන්ත වන අතර. ඔබ ඉදිරිපත් කර ඇති අදහස් හා මගේ අදහස් අතර සන්සන්දනය කිරීමට හා එහි ප්‍රතිරෝධතා ඇත්දැයි සලකා බැලීමට අවසර ඉල්ලා සිටිමි. ඇත්ත, ලංකාවේ සාක්ෂරතාවය ඉහළ මට්ටමක […]

අන්තර්ජාතික පාසල්, පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල සහ ලංකාවේ අධ්‍යාපනය

මේ දවස්වල ප්‍රවෘත්ති බලනකොට රජයේ ඇමති මාමා කෙනෙක් කියලා තියෙනවා ලංකාවට පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාල අත්‍යවශ්‍ය බව. ඉතින් ඒක ඇහුවාම මට මෙන්න මෙහෙම හිතුනා. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව් කන්නන්ගර උතුමාණන් විසින් ලංකාවට හඳුන්වාදීපු නොමිලේ අධ්‍යාපනය, එහෙමත් නැත්නම් නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රමය නිසා පන්ති බේදයක් නැතිව, දුප්පත් පොහොසත් බේදයක් නැතිව හැම දෙනාටම ඉගෙනගන්නට ලැබුනා. මේ නිසාම දැන් ලංකාවේ සාක්ෂරතා මට්ටම […]