පමාවි ලියන නිද‍හසේ සටහන. 3

වෙනදාටත් වඩා උත්සව ශ්‍රීයෙන්, සතුටෙන් සැමරූ මෙවර 61වෙනි නිදහස. සත්‍යවශයෙන් නිද‍හසේ උත්සවයක් විය. විරෝධාර හමුදාවන් සිය බල පරාක්‍රමය පෙන්වමින් ලොව කෲරතම ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන යුදමය වශයෙන් පරාජයට පත් කරමින් පවතින මෙවන් ‍මොහොතක නැති නෙයියාඩගම් නැත්තේද නොවේ. සමහරු පවසන්නේ මෙය ජනඝාතය යුද්ධයක් බවය. ඔවුන් ජනයා යැයි සිතා සිටි‍න්නේ කොටි ත්‍රස්තවාදීන්දැයි නොවැටහේ. ඔවුන් තිරිසනුන් ජනයා ලෙසින් සිතන්නේ නම් ...