දුවමුද මැරතන්? 33

ඔන්න ආපහු මැරතන් දුවන්න කාලය ඇවිල්ලා. ‍මේ දුවන්නේ මැරතන්. දුවන්නේ වෙන කොහේවත් නෙවෙයි, දුවන්නේ ලෝකේ වටේ!. (Around The World in 6 hours). සින්ඩිකේටරේටයි, සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයටයි මේ දවස් ටිකේ ටිකක් ඇහැ ගහගෙන හිටියානම් දැනටමත් දන්නවා ඇති මොකක් මේ ‍වැඩේ කියලා. කමක් නෑ මම A-Z වැඩේ කියලා දෙන්නම්, සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ වංශ කතාව ඉඳලාම. සියල්ලෝ සාවධානව අසත්වා! ...