කොටම කොට නිසඳැස් දෙකක්… 20

Physics පන්තිය ඇතුලේ නිකන් ඉන්නකොට ලියැවිච්ච විකාර නිසඳැස් දෙකක්… නුඹට කියන්නට… සැමඳා බලා ඉන්නට නොහැකි නිසාම සිතින් විඳවන්නට නොහැකි නිසාම කියන්නට යමක් ඇත නුඹට… ඒ… — නිදහස ආකලනය, විකලනය වන සිතුවිලි අංග විකල නොවන ලෙස ප්‍රකාශනයට — මේ දවස්වල මුකුත් හරියට ලියැවෙන්නෙත් නෑ අප්පා. දන්නවානේ ඉතින් කේස් එක 😉 ඉතින් ඒ කොහොම වුනත් මේ දවස්වල ...

මදෙස බලා ඉඟිකරන්න, මට පුළුවන් බලා ඉන්න 10

දවසක් මං නුඹව දුටුව උදයේ පිපුන මලක් විලස නුඹට කතා කරන් නැතිව හිටියේ මම ආදරයට නුඹ දිහාම බලා හිටියේ නුඹේ ‍සොඳුරු බව නිසාම එළි වැට නැති ආදර කවියක් ලියැවුනි නුඹේ නමට මා සිතනා පතනා දෙය නුඹටත් එලෙසම දැනෙනවා ද? නොදනිමි නුඹ මා ගැන එක වරකටවත් හිතනවා ද? අද රෑටත් නුඹ මට සිහිනෙන් පෙනෙනවා ද? සින්දු ...