මැරතන් දෙවෙනි පැය ඇරඹුනා 2

ආ කට්ටිය ගජරාමෙට මැරතන් දුවනවා වගේ. කට්ටිය චැට් රූම් එකේ එක එක සින්දු ඉල්ලලා එකට පොරේ. අනේ මන්දා මෙහෙමත් සින්දු පොරයක්!

2 thoughts on “මැරතන් දෙවෙනි පැය ඇරඹුනා

  1. Reply SRIshanu Dec 27,2008 7:13 pm

    ඔක්කොම කලා රසිකයො ඉන්නෙ… කලාව කන් දෙපැත්තෙං බේරෙනවා!

  2. Reply Supun Sudaraka Dec 27,2008 7:18 pm

    ආයෙත් අහලා! 😀

Leave a Reply

%d bloggers like this: