චැට්, චැට් චැට් 5

කට්ටිය මැරතන් අල්ලලා දාලා රේඩියෝ එකයි, චැට් රූම් එකයි අල්ලගෙන වගේ දැන්නම්. ඒ මදිවට රේඩියෝ එක Rock සින්දු දාලා අපායේ කම්මල වගේ… මගේ කන රිදෙනවෝ!

5 thoughts on “චැට්, චැට් චැට්

 1. Reply මලින්ත Dec 27,2008 9:19 pm

  උඹ rock ඒවා හරියට අහලා බලපංකො කොච්චර ලස්සනද කියලා 😛

 2. Reply කාලිංග Dec 28,2008 12:45 pm

  මලින්ත මූදන්නේ අර ඉන්දියාවේ උන් වැස්සේ තෙමි තෙමි, ගස්වටේ කැරකි කැරකි කියන ඒවා විතරයි 😀

 3. Reply Supun Sudaraka Dec 28,2008 10:44 pm

  @ කාලිංග – ඒ ගස් වටේ කැරකුනේ ආදි කාලේ! දැන් එළ සින්දු තියෙනවා හරී… 😛

 4. Reply සමන් Mar 28,2009 12:21 pm

  අද සින්දුව ඇහුවා,(නිකං මටත් කෙලී..අනේ මටත් කෙලී…)ඡොලි !

Leave a Reply

%d bloggers like this: