සුභ උදෑසනක් වේවා!

නොකඩවා ලියන්න හිටියට මේන් වැඩේ කරන්න හම්බවුනේ නෑ. ගොරව ගොරවා, අකුණු ගහ ගහ වහින්නට වුනානේ. ඉතින් වැස්ස පෑයුවාම ආපහු දුවන්න හිතාගෙන පොතක් අතට ඇරගෙන කියවන්න ගත්තා… පොත කියවලා ඉවරවෙනකොට මට දැනුනා මුළු පරිසරයම නිකන් ආලෝකමත් වෙලා, වැස්ස නතරවෙලා කියලා! අහ් දන්නෙම නැතුව නින්ද ගිහිල්ලා. මොනවා කරන්නද, කමක් නෑ මෙතන ඉඳගෙන හරි ඉදිරියට ලියනවා…

Leave a Reply

%d bloggers like this: