මට කොත්තුත් ඕනේ…

ෂා මැරතන් එක ඇදිලා යනවා නියමෙට කට්ටිය වතුර ගහගන්නවා, සමහරු දිගට හරහට චැට් කරනවා. කියලා වැඩක් නෑ. නියම ඉසව්ව. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම දෙනෙක් පිවිසෙන බ්ලොග් සින්ඩ්කේටරය තමයි කොත්තු කියන්නේ. වෙනදා ඉංග්‍රීසි සටහන් වලින් පිරිලා තියෙන කොත්තුව, අද සිංහල සටහන් වලින් පිරිලා. සිංහල සටහන් වලින් පිරිලා තියෙන කොත්තුවේ රහ වැඩියි කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: