අලුත් අවුරුදු සුබපැතුම :D 3

මේක මට ලැබුනේ අපේ අයියා කෙනෙක්ගේ ජංගම දුරකථනයක SMS එකක් විදිහට ඇතුළේ තිබිලා! කොහොමද කියලා කියවලාම බලන්නකෝ! 😀

හිසට රන්පත් (Gold Leaf 😀 ) පයට බෙන්සන් තබා, තැබෑරුමක් දෙස බලා. ඕල්ඩ් රිසර්ව් මිශ්‍ර නානු බී කබරයා දැමීම මැනවි. සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!

මේක අලුත් තාලේ සුභපැතුමක්! අලුත් අවුරුද්දට රත්වෙන අයට කියාපු සුභ පැතුම.
😀 😀

3 thoughts on “අලුත් අවුරුදු සුබපැතුම :D

  1. Reply කාලිංග Apr 14,2008 11:10 am

    කොල්ල වයසට නෙමයි හැදෙන්නේ. ඉන්න මම අම්මට කියන්න 🙂 හික්… හික්…..

  2. Reply admin Apr 14,2008 11:20 am

    අපේ අම්මාත් මේක අහලා දිගටම හිනාවුනා! 😀

  3. Reply ganga Jul 14,2009 7:03 am

    good job malli…..keep it up

Leave a Reply

%d bloggers like this: